لیست قیمت روتختی دونفره و یکنفره

بازدید: 1571

 

  قیمت روتختی دونفره: (ساتینت ها)

 ست 6تکه لحافی شامل یک لحاف دوخت دار دورو+دو عدد روبالشی+دو عددرویه کوسن مربع +ملحفه کش خوشخواب

1060000 تومان

  

 قیمت روتختی یکنفره: (ساتینت ها)

ست 3 تکه لحافی شامل یک لحاف دوخت دار دورو+ یک عدد روبالشی +ملحفه کش خوشخواب

820000 تومان

نظرات